Międzynarodowe Turnieje API CUP

 Slajd3

Zapoczątkowane w od 2016 roku w Zakopanem Turnieje "Api Cup'' to cykl weekendowych turniejów dla dzieci i młodzieży. Odbywają się cyklicznie na wiosnę (marzec-maj) oraz na jesień (wrzesień-listopad).  Obecnie to największy cykl turniejów w naszym kraju. Rocznie łącznie 20 weekendów rozgrywek. W ciągu roku w cyklu Api Cup gościmy blisko 5  tysięcy zawodników oraz rzesze rodziców, którzy podążają za swoimi pociechami. Od 2016 roku  w tych turniejach zagrało ponad 10 tysięcy dzieci. 

 

 

Współpracujemy z:

   API2  BEST2  CAR2  CSO2  EKO2  FAKR2  GP2  
   Husq2  IBIS2  LIME2  MERC2  NB2  NEW2  NOSA2  
     PP2  PUF2  QUER2  REM2  WISN2    

Fundacja JA TEŻ MAM MARZENIA

 

jatezmammarzenia5

 

Celami fundacji są m.in. prowadzenie działalności społecznie użytecznej, skierowanej do mieszkańców objętych działaniem organizacji w zakresie edukacji, wychowania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W szczególności cele te dotyczą prowadzenia działalności nieodpłatnej i odpłatnej w zakresie:

1. Inicjowania i wspierania nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, wychowania, a także realizacji innych celów statutowych.

2. Inicjowania i popierania wszelkiej aktywności lokalnej społeczności, w tym wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez organizację m.in...

Czytaj więcej tutaj.

 

© KTSportEvents 2018- projekt Smart-Owl.pl
Projekt smart-owl.pl | 2018